Retard en l’inici del llenguatge

L’inici del llenguatge no és el mateix per a tots els nens, però sí s’estableix un marc temporal de quan ha de produir-se. El llenguatge oral comença a expressar-se al voltant del primer any, es desenvolupa el lèxic inicial: les primeres paraules. Aquest lèxic es compon per paraules amb molt significat per al nen, componen la seva realitat més immediata. Al voltant dels 18 mesos fins als 24 mesos es produeix la denominada “explosió lèxica”, el lèxic creix de manera progressiva arribant a augmentar en 500 paraules.

Què succeeix si el nostre fill no compleix aquests paràmetres? Si el meu fill té dos anys i no parla, cal preocupar-se? Aquestes dues preguntes són un petit exemple dels dubtes que tenen molts pares pel que fa al desenvolupament del llenguatge. Com he citat anteriorment, l’ inici del llenguatge oral és diferent per a cada nen, i un inici més tardà no ha de ser senyal de patologia, però, no obstant això, és una senyal que no cal ignorar. L’ inici es pot produir amb mig any de retard, o 8 mesos de retard a partir de l’any i mig. En aquest cas estaríem parlant d’un retard cronològic, llenguatge immadur o retard simple. Parlem d’un desfase cronològic, però el seu inici i evolució lingüística segueixen els mateixos paràmetres que els d’ un nen amb un inici sense desfase. També pot produir-se un retard del llenguatge heterogeni, és a dir, algunes estructures del llenguatge no presenten un retard mentre que unes altres sí. Per exemple, el nen presenta un vocabulari normal per a la seva edat, però té dificultat per construir frases amb significat. En els dos casos és important realitzar una intervenció d’estimulació del llenguatge per ajudar en el procés d’adquisició.

Si consideres que el teu fill parla menys del que deuria segons la seva edat i et preocupa, no dubtis a contactar amb el departament de logopèdia del nostre centre. L’estimulació primerenca del llenguatge davant certs senyals d’alerta, és la clau per evitar futurs problemes de llenguatge o d’aprenentatge.

Estefania Ruiz Pérez

Logopeda Cercles