La Crisis de parella

Robert Sternberg, psicòleg nord-americà, va desenvolupar una teoria sobre l’amor. En aquesta teoria s’exposa que l’amor complet estaria format per tres components:

La intimitat: Inclou els sentiments que promouen la proximitat, vinculació i connexió com la comprensió, suport, interès, valoració, comunicació íntima.

La passió: en ella s’inclou el desig sexual, l’atracció física.

La decisió o compromís: Decisió d’estimar a algú i voler mantenir aquest amor.

Segons l’autor les diferents etapes per les quals passa una parella o els diferents tipus d’amor existents es poden explicar amb la combinació d’aquests tres elements. Una relació basada en un sol element és menys probable que es mantingui que en una relació basada en les dues o en els tres.

Aquests components donarien lloc segons Sternberg a set tipus d’amor:

1.Afecte i/o carinyo: compost d’intimitat, es caracteritza per l’amistat però no hi ha passió ni compromís.
2.Enamorament: Només hi ha passió, sense intimitat ni compromís.
3.Amor buit: Només hi hauria decisió/compromís però sense passió ni intimitat. No senten res l’un per l’altre, però existeix una relació de respecte i reciprocitat.
4.Amor romàntic: En ell es combinen la passió i la intimitat en absència de compromís, per exemple un amor d’estiu.
5.Amor de company: Inclou intimitat i compromís, sense passió.
6.Amor il·lusori: es barregen la passió i el compromís, però sense cap intimitat i coneixement mutu..
7.Amor complet: combina els tres components; passió, intimitat i compromís.

Aquestes definicions dels tipus d’amor també ens poden ajudar a entendre quin és la dinàmica relacional de la parella i per tant quins poden ser els tipus de conflictes o crisis que s’originin en la relació.

Crisi en les parelles

Crisis de caràcter evolutiu

Igual que el cicle vital individual, el cicle vital d’una parella està compost per diferents etapes. Cadascuna d’aquestes etapes pot comportar nous reptes a superar i/o conflictes que resoldre. Quan hi ha una crisi es trenca l’equilibri de la parella i aquesta haurà de lluitar i créixer per aconseguir restablir-ho. La seva bona resolució li possibilitarà avançar cap a la següent etapa, però en cas de no fer-ho és possible que es quedi bloquejada.

Quan apareixen els conflictes? Els conflictes poden aparèixer ja al moment en què es forma la parella. Per exemple pot succeir que els dos membres de la parella es trobin en moments evolutius diferents, que esperin coses diferents de la relació, que tinguin plantejaments molt diferents de vida, però els problemes també poden arribar més tard quan la parella es veu forçada a superar els canvis evolutius generant així desigualtats o divergències en la relació. Totes les parelles poden passar per moments complicats del cicle vital i és habitual que en aquests moments la parella acudeixi a la consulta d’un professional perquè aquest els ajudi a resoldre la crisi de parella o individual que estiguin passant.

Moments del cicle vital que poden ser complicats per a la parella:

L’embaràs
La maternitat
La criança dels fills
Quan els fills abandonen la llar (niu buit)
Problemes laborals
Incidències o problemes amb els fills
Malalties
La jubilació

Les crisis també poden fer referència al moment evolutiu que es troba la parella en relació a l’amor. Algunes de les conseqüències són:

Inapetència o inhibició sexual
Desenamorament
Enamorament de terceres persones
Manca de compromís
Falta de comunicació
Manca o fracàs del projecte comú
Allunyament de la parella a Infidelitats

Crisis de caràcter estructural

Les crisis en la parella poden venir d’un altre tipu de problemàtiques. En aquest cas anomenem crisi de caràcter estructural quan la dinàmica pròpia de les interaccions que s’han establert en la relació són deficitàries.

Crisi en les relacions de simetria: una relació asimètrica seria aquella en la qual no hi ha una distribució compensada del poder, donant lloc a una relació de dominància i submissió.

Crisi de complementarietat: quan els recursos personals, emocionals o conductuals que cadascun aporta a la relació són molt desiguals o incompatibles. Els resultats poden ser empobridors per a la relació.

Davant les crisis moltes parelles són capaces de desenvolupar o potenciar recursos propis per resoldre els conflictes, però unes altres necessitaran d’una ajuda externa per fer-ho. Per tractar els problemes de parella inicialment el terapeuta haurà de determinar en quin moment evolutiu es troba la parella i quin tipus de crisi és la que està trencant l’equilibri. El terapeuta haurà d’ajudar a la parella a fer un exercici de reflexió i anàlisi, guiar a cadascun dels membres perquè aquests puguin desenvolupar recursos interns i ajudar-los a crear les estratègies d’ afrontament necessàries per fer front a la situació de bloqueig.

Si tens alguna d’aquestes dificultats amb la teva parella, no dubtis en contactar amb el nostre centre.

Cristina Pujol

Psicòloga