L’ efecte de l’alcohol durant l’ embaràs (TEAF)

L’ equip de psicòlogues del centre, el cap de semana del 10-11 de Juny hem assistit a les II Jornades sobre el Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal organitzat per SAF Group Spain.

Què és el TEAF (Trastorn de l’ Espectre Alcohòlic Fetal)?

És un terme utilitzat per agrupar un gran rang d’anomalies físiques, mentals, conductuals i cognitives que un individu pot presentar quan ha estat exposat a l’ alcohol durant el seu desenvolupament prenatal.

La forma més greu dins de l’ espectre és la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF). Les seves característiques es poden dividir en: malformacions morfològiques (especialment defectes cranio-cervicals), retard en el creixement i alteracions del sistema nerviós central (cervell) expressades com microcefàlia, alteracions cognitives, conductuals, de socialització i de l’ aprenentatge.

Els trets neuropsicològics que presenten els nens amb TEAF poden ser:

– CI límit
– TDAH, dèficit atencional, problemes de conducta i impulsivitat
– Dificultats de retenció i dèficit en la memòria a llarg plaç
– Dificultats en l’adquisició del llenguatge, en l’ús del llenguatge, en l’accès al lèxic, dificultats de processament fonològic
– Habilitats motrius: motrocitat fina, coordinació viso-motora
– Funcions executives: Memòria de treball, pensament abstracte, autoregulació, flexibilitat, planificació, inhibició conductual, raonament
– Habilitats socials i funcionament adaptatiu: immaduresa, dificultats per distingir fantasia-realitat, autoregulació conducta sexual, diferència públic-privat, normes-conducta social
– Rendiment acadèmic: trastorns de l’aprenetatge, dificultats de concentració

Les manifestacions més comunes en el TEAF (als 6-10 anys):

– Dificultats en matemàtiques i raonament abstracte.
– Dèficit d’atenció i impulsivitat.
– Dificultats en la interrelació de conceptes i transferència de coneixement d’una situació a una altre sense repetició.
– Dificultats d’ adaptació als canvis, millor utilizar rutines.
– No comprenen la relació causa-conseqüència.
– Necessitat d’ un recordatori constant en les activitats bàsiques de casa i de l’escola.
– Dificultats en l’adquisició d’ habilitats socials.
– Dificultats en comprendre el concepte del temps, gestió del temps i planificació.
– Dificultats per comprendre el sentit figurat i les bromes.

Com que es tracta d’ un quadre sindròmic no té un tractament específic, sinó que les estratègies terapèutiques cal dirigir-les al control dels impulsos, al treball de les habilitats socials, de rehabilitació neurocognitiva, teràpies sensorials, etc.

Tots ells requeriran adaptacions metodològiques i de continguts a nivell escolar i la coordinació entre escola, família i psicòleg-psicopedagog serà molt important pel tractament i l’ evolució del nen.

Laura Raich Expósito

Psicòloga Infanto-juvenil
Cercles

Psicologia Infantil i Juvenil

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Psicopedagogia

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Psicologia d'adults

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Logopèdia

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.