Encara no coneixes en Glif? Entrena la lectura amb el Mètode Glifing

L’equip de psicòlogues infantils i logopedes del Centre de psicologia i logopèdia Cercles Vilassar vam fer la formació per treballar amb el Mètode Glifing el passat Octubre i ja estem treballant de forma complementaria a les reeducacions psicopedagògiques amb el Mètode Glifing amb molta motivació i veiem els primers resultats en els nostres pacients que fan reeducació al centre.

Hem pogut observar com els nostres pacients diagnosticats de Dislèxia o que presenten un retard en l’ aprenentatge de la lecto-escriptura entrenen la lectura a través de les TIC amb molta més motivació, tenen una actitud més positiva davant la lectura i en pocs mesos de treball han disminuït principalment els nombres d’ errors en la lectura, tenen una lectura més precisa i alhora milloren en velocitat lectora.

Quan recomanem utilizar el Mètode Glifing com un entrenament complementari a les reeducacions? Aquells nens afectats per presentar Dislèxia o Dislèxia associada amb un TDAH o nens que presenten un Retard en l’ aprenentatge de la lecto-escriptura o nens diagnosticats de TDA que tenen problemes d’ aprenentatge a conseqüència del dèficit atencional, que tinguin dificultats encara amb la descodificació lectora, realitzant moltes errades d’ inversions de síl·labes, substitucions de lletres, omissions de lletres, rectificacions i una velocitat lectora molt lenta.

El Mètode Glifing és un mètode d’ entrenament de la lectura que treballa els aspectes fonamentals del procés lector i el mètode s’ adapta a les necessitats de cada nen i s’ entrena la lectura a través d’ un joc d’ ordinador, per això els hi motiva tant als nens. Es recomana realizar 4 dies d’ entrenament, un el realitzem al centre i la resta a casa amb un dels pares com entrenador. Segons l’ evolució en la lectura anem ajustant les activitats a les seves necessitats i perfil lector de cada nen.

A part de treballar les bases prèvies del procés lector, com és la descodificació grafema-fonema posant en marxa la ruta fonològica de la lectura que tenen alterada els nens que presenten Dislèxia, estimula també la consciència fonològica, l’ atenció i memòria de treball, la flexibilitat cognitiva, la ruta lèxica de la lectura, el reconeixement de paraules, la morfologia i sintaxi, l’ integració en la lectura de textos, la comprensió lectora.

Paral·lelament a l’ entrenament de la lectura amb el Mètode Glifing, a les sessions de reeducació en el centre amb aquells nens diagnosticats de Dislèxia o que presentin un Trastorn d’ aprenentatge com els esmentats anteriorment, treballem l’ escriptura, l’ ortografia natural i arbitrària, l’ expressió escrita, la comprensió lectora i facilitem pautes als pares i als professors desplaçant-nos a les escoles.

Laura Raich Expósito

Directora Cercles

Psicòloga Infanto-juvenil