centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro

Mètode Glifing

Psico

 


 

Entrena la lectura amb el Mètode Glifing

Què és: Glifing és un mètode d’ entrenament de la lectura que s’ aplica mitjançant un programa informàtic.

·Des de casa amb l'ordinador i amb el suport dels pares com entrenadors.


·4 dies a la setmana entre 15 i 30 minuts.
·Entrenament amb format lúdic.
.Seguiment individualitzat, pautatge de sessions d’ entrenament segons el perfil lector de cada nen i les seves necessitats.
·Avaluació i informació continua i actualitzada de les millores obtingudes i les necessitats del nen durant tot el procés d’ entrenament.

Com ho fem?

1r. Avaluem la velocitat i precisió lectora del nen amb una prova glifing realitzada per especialistes.

2n. Analitzem: el programa analitza les dades i obté de forma inmediata informació precisa del nivel de lectura del nen. Obtenim un informe d’ avaluació on tenim detalladament el perfil lector del nen i l’ edat lectora del nen.

3r. Entrenem: el logopeda o psicòleg del centre Cercles dissenya un pla individualitzat i pautarà les sessions d’ entrenament glifing adaptades a les necessitats de cada nen segons les seves dificultats en la lectura.

Què treballem?

Amb el mètode Glifing, treballem els aspectes fonamentals del procés lector:

-Descodificació grafema-fonema
-Atenció i Memòria de treball
-Consciència fonològica
-Flexibilitat cognitiva
-Reconeixement de paraules
-Morfologia i sintaxi
-Integració en la lectura de textos
-Articulació i dicció
-Comprensió

El seguiment informatitzat permet que en tot moment els pares puguin saber com progressa l'entrenat en la precisió de la lectura i la velocitat lectora.

Es poden observar millores significatives en la lectura en 16 setmanes.

-Disminueixen els errors de lectura.
-Augmenta la velocitat lectora.
-Millora la comprensió.
-Augmenta la memòria de treball.
-Millora l'autoestima i creix la seguretat en si mateixos.
-Actitud més favorable vers els estudis i la tasca de llegir.

A qui va dirigit el Mètode Glifing?

A nens que, prèviament havent realitzat una valoració en el departament de logopèdia o psicopedagogia del centre, presentin un diagnòstic de Dislèxia o Trastorn de la lecto-escriptura, Retard en l’ aprenentatge de la lecto-escriptura o dificultats lectores que afectin a nivell acadèmic.

Per a més informació contacti amb el centre.

  Psicología Mataró Més Informació

Mutuas Cercles VilassarMataró | Premia de Mar | Argentona | Alella | Teià | Orrius | Masnou | Premia de Dalt | Llavaneres | Dosrrius | Cabrera de Mar | Cabrils | Vilassar de Dalt | Sant Vicenç de Montalt

Tiana | Santa Susana | San Pol de Mar | Pineda de Mar | Palafolls | Mongat | Sant Iscle de Vallalta | San Cebrià de Vallalta | Canet | Calella | Arenys de Munt | Arenys de Mar
 
© 2010 - 2016 Copyright Cercles Vilassar (Vilassar de Mar / Barcelona) | SeoMaresme

Valid XHTML 1.0 Transitional