Assistència al I Congrés Internacional “Trastornos de la fluidez del habla”.

Els dies 6 i 7 de febrer, va tenir ocasió el Primer Congrés Internacional dedicat a parlar dels Trastorns de la fluïdesa de la parla i l’ equip de logopedes de Cercles va assistir-hi. A l’auditori de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, es va reunir una representació dels millors professionals dedicats a l’àmbit dels trastorns de la fluïdesa de la parla. El seu objectiu va ser abordar els nous desafiaments en el tractament d’aquests trastorns.

Els assistents vam poder gaudir d’una jornada d’informació, descobriment, pràctica i, sobretot de reflexió sobre aquest tema.

Un dels punts clau del congrés va ser la presentació del Dr. Per Alm, del Dept. of Neuroscience, Speech & Language Pathology de la Universitat d’Uppsala, Suècia. El Dr.Alm va demostrar, amb el seu estudi, la implicació neurològica d’aquest trastorn com a causant. Hi ha una part de l’hemisferi dret que presenta una major activitat de la esperada, durant el procés de la parla, en les persones amb trastorns de la fluïdesa.

Especialistes en l’estudi i el tractament dels trastorns de la fluïdesa de la parla, van exposar diferents tractaments i objectius per a abordar aquest trastorn. Van fer patent la importància que té que els pares i els professors sàpiguen reconèixer els símptomes d’alerta per a considerar adient una valoració, per part d’un especialista. És molt important que, quan apareguin símptomes, independentment de l’edat, acudir a un professional, deixant enrere la teoria que aquests símptomes desapareixeran a mesura que el nen creixi, ja que no es considera un trastorn emocional, sinó d’afectació neurològica.

Finalment, els presidents d’associacions de persones amb trastorn de la fluïdesa de la parla, com el president de la fundació Catalana, Andorrana, Espanyola i Portuguesa, van fer una taula rodona per explicar com és la seva experiència personal com a persones amb aquest trastorn. El trastorn de la fluïdesa de la parla és un trastorn que no té cura, però, amb la seva detecció precoç, objectius personalitzats i un treball interdisciplinari entre especialista, família i escola, es pot aconseguir una fluència controlada i un desenvolupament emocional i social correcte de la persona.

Estefania Ruiz Pérez

Logopeda Cercles